Irys

Irys budzi w Człowieku uczucie wewnętrznego spokoju. Jest łącznikiem między Ziemią, a Niebem, czyli tym co widzialne, namacalne, a tym co subtelne i niewidzialne. Jest przewodnikiem w procesie śmierci rozumianej metaforycznie jako życiowa, wielka transformacja. Przywraca wiarę, nadzieję i wewnętrzną duchową mądrość – taką, która płynie z czucia i jest oparta o intuicję. Na drugim biegunie znajduje się wiedza intelektualna, która pochodzi z wyedukowanego umysłu.

Irys budzi podziw do samego siebie i pomaga wznieść się na poziom, gdzie zaczynamy myśleć o sobie w pozytywny sposób. Uczy jak docenić samego siebie w każdym momencie naszej życiowej ścieżki duchowej.

Mawia się, że sztuka rodzi się z pragnienia duszy. Irys szcególnie podnosi na duchu tych i rozpala ogień kreacji, którzy pragną wyrażać się poprzez sztukę – zarówno w aspekcie wizualnym jak i muzycznym. Doprowadza nas do początkowego punktu, źródła, w którym rodzi się wszelka twórcza ekspresja. Dostraja do rozpoczęcia nowej artystycznej podróży. Dzięki niemu jesteśmy gotowi i zdolni płynąć w dół rzeki we wszystkich naszych twórczych staraniach. Inaczej mówiąc , dzięki energii Irysa uzdrawiamy siebie poprzez skontaktowanie się z naszą „wodą życia”. Ona to ta, która podtrzymuje zdolność do tworzenia pięknych rzeczy na świecie, które wypływają z naszych serc i łona.