DLACZEGO PERFUMY UZDRAWIAJĄCE DZIAŁAJĄ?

Każda roślina ma swój energetyczny kod uczuciowy wpływający na zmianę ludzkiej świadomości. A zatem, każde uczucie ma swój unikalny zapach.

Oznacza to, że człowiek używając Perfum Uzdrawiających może w łatwy sposób zapoznać się z  wartościami uczuciowymi (czyli duchowymi) i na stałe wpisać ich wibrację w swoją aurę. Pod wpływem prawdziwego zapachu obserwuje się zmianę postrzegania rzeczywistości, a w konsekwencji dostęp do widzenia nowych rozwiązań różnych sytuacji życiowych.

Każdy naturalny zapach jest jak klucz do zamka w określonych drzwiach. Za każdymi drzwiami kryją się nowe bogactwa dla człowieka, do których wcześniej nie miał dostępu. Wiele osób chce żyć w zdrowiu, w miłości, w bogactwie. Niestety wielu z nich zapomniało, gdzie znajduje się klucz do drzwi prowadzących do wymarzonego życia. Rośliny są wielkim darem dla człowieka proponując poprzez swój zapach właśnie taki klucz. Klucz do życia w szczęściu i w radości.

Węch odgrywa większą rolę u człowieka, niż dotąd powszechnie sądzono. 

Węch odgrywa większą rolę u człowieka, niż dotąd powszechnie sądzono. Geny wytwarzające receptory węchowe stanowią 3% ludzkiego genomu. Jest to największa rodzina w genomie człowieka! To więcej, niż genom serca, ręki czy nogi. Za odkrycie receptorów węchowych oraz odkrycia dotyczące organizacji układu powonienia amerykańscy naukowcy otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Z roku na rok przybywa coraz więcej badań naukowych potwierdzających ten fakt.


SUBSTANCJE ZAPACHOWE A PSYCHIKA CZŁOWIEKA

Substancje zapachowe to chemiczne związki lotne przenoszone przez powietrze do pola węchowego (wyścielonego nabłonkiem węchowym), które znajduje się w górnej części jamy nosowej.

 Bodźce węchowe jako czynniki wpływające na psychikę i zachowanie człowieka znane są od dawna. Świadczą o tym zapisy mówiące o zastosowaniu kadzideł i ziół podczas uroczystości oficjalnych i rodzinnych. Wrażenia węchowe zapamiętywane są łatwo i trwale, tworząc istotną oprawę emocjonalną ludzkich przeżyć. Część impulsów nerwowych z receptorów węchowych biegnie do kory mózgu, gdzie występuje świadoma percepcja węchowa, a część do układu limbicznego i dlatego zapachy są kojarzone z reakcjami emocjonalnymi. A więc zapachy niosą ze sobą nie tylko komponentę informacyjną, ale i emocjonalną

Emocje mogą występować w dwóch postaciach: ujemnej i dodatniej. Bodźce węchowe w zależności od swojej chemicznej natury mogą wyzwalać dodatnie lub ujemne emocje u człowieka. Sakomoto i współpracownicy wykazali, że przyjemny zapach (lawendy) poprawiał koncentrację uwagi, natomiast ujemne emocje wywołane nieprzyjemnym zapachem osłabiały pamięć. Bodźce węchowe w zależności od swojej chemicznej natury mogą mieć pozytywne lub negatywne skutki na zachowanie człowieka. 
W związku z tym co powyżej opisałam, można powiązać badanie holenderskich naukowców z Utrechtu: „W procesie chemosygnalizacji może dojść do emocjonalnej synchronizacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Dzieje się to poza naszą świadomością.”

Ponadto Linda Buck i Richard Axel zidentyfikowali u człowieka 339 genów i tzw. pseudogenów kodujących receptorowe białka węchowe. Geny wytwarzające receptory węchowe stanowią 3% ludzkiego genomu. Jest to największa rodzina w genomie człowieka.

Jeśli jest to największa grupa w genomie człowieka to musi mieć BARDZO WAŻNE znaczenie w naszym życiu, mimo że nie zdajemy sobie z tego jeszcze sprawy.

Jeśli jest to największa grupa w genomie człowieka to musi mieć BARDZO WAŻNE znaczenie w naszym życiu, mimo że nie zdajemy sobie z tego jeszcze sprawy. Badań naukowych przybywa z roku na rok coraz więcej.

Zaskakująca obfitość genów kodujących białkowe receptory węchowe w błonie komórek węchowych jamy nosowej, znacznie większa niż genów kodujących białka innych narządów zmysłu, nawet tak ważnych dla człowieka jak zmysł wzroku, uzasadnia pogląd, że węch odgrywa większą rolę u człowieka niż dotąd powszechnie sądzono.

 Linda Buck i Richard Axel za odkrycie receptorów węchowych oraz odkrycia dotyczące organizacji układu powonienia otrzymali wspólnie 4 października 2004 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny [The 2004 Nobel Prize: Discovery of the olfactory receptor genes, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC521562/]

To z kolei potwierdza fakt, że do „zarażania emocjonalnego” szczęściem nie jest potrzebne zrozumienie stanu emocjonalnego drugiej osoby, ani widok ekspresji jej twarzy. Jak to właśnie wspomniano w artykule http://www.fpiec.pl/zdrowie/szczescie-tak-jak-strach-przenosi-sie-poprzez-zapach-twierdza-holenderscy-badacze

A CZYM PACHNIE CZŁOWIEK ?

Każde uczucie ma swój unikalny zapach wynikający z wibracji. Rośliny potrafią to wyrażać za pomocą zapachu. Człowiek również ma swój zapach i nie piszę tu o sytuacji, gdy właśnie się poperfumował czy umył pachnącym mydłem.

Ludzie nauczyli się pozyskiwać zapachy z roślin poprzez różne metody ekstrakcji olejków eterycznych.

Człowiek jako Istota uczuciowa ma także swój unikalny zapach wynikający z wibracji jakie emituje. Wibracje tworzymy za pomocą słów – w tym także zawierają się ludzkie myśli. Słowo jest wibracją i ono tworzy energię. Podświadomość słyszy twoje myśli i je realizuje. Poszerzanie wartości uczuciowych odbywa się poprzez działanie, czyli zmienianie swoich słów, myśli i wypowiedzi. Więc jak myślisz, tak pachniesz! Jakie emocje w sobie nosisz takie zapachy wokół siebie roztaczasz. Pamiętasz zapach potu, gdy się boisz? A wiesz jak pachniesz w łóżku, gdy jesteś podniecony?

Zapach naszego ciała zmienia się wraz z uczuciami jakie w sobie pielęgnujemy. Jak się okazuje nie wystarczy deklarować uczuciowości. Aby przyjemnie pachnieć, nawet stosując „najbardziej luksusowe” perfumy z popularnych światowych drogerii, należy pamiętać o mocy słów jakie wypowiadamy w każdej chwili życia.

Uczucia to cechy duszy człowieka. Każde uczucie ma zapach i dlatego osoby uznane za „święte” realizując się według uczuć, czyli cech duszy , a nie emocji wynikających z myślenia, zaczynali pięknie pachnieć różami albo liliami. Ich zapach utrzymuje się nawet po śmierci, ponieważ raz stworzona energia pozostaje w polu ich świadomości. Jesteśmy świadomością cały czas, nawet gdy opuszczamy ciało. 

Być może teraz zastanawiasz się. Dlaczego oni pachną akurat różami albo liliami? Ponieważ są to zapachy o najwyższej uczuciowej wibracji wyrażającymi się poprzez bezwarunkową miłość i wolność. Te uczucia stanowią podstawę Pra-siły, która nieustannie przez Człowieka działa.

2 odpowiedzi do “DLACZEGO PERFUMY UZDRAWIAJĄCE DZIAŁAJĄ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *